Les vacunes funcionen

Gràcies a les vacunes algunes de les malalties més terribles que ha sofert la Humanitat  són solament un record. Paradoxalment, … Más

Las vacunas funcionan

Gracias a las vacunas algunas de las enfermedades más terribles que ha sufrido la Humanidad son solo un recuerdo. Paradójicamente, … Más